Technická knihovna

kontaktní údaje

Helena Hauzírková
knihovnice, kariérní poradkyně

otevírací doba
pondělí12.30 - 15.30
úterý12.30 - 15.30
středa8.00 - 11.30
čtvrtek12.30 - 15.30
pátek8.00 - 11.30

Pobočka Městské knihovny Děčín, která se svým obsahem soustředí především na potřeby studentů ČVUT. Její služby může ale využít i široká veřejnost.

Nabízené služby:

  • půjčování knih, časopisů a skript
  • prodej skript
  • zprostředkování meziknihovní výpůjčky
  • kopírování, skenování, tisk
  • archivace bakalářských a diplomových prací našich absolventů

Dostupnost knih, časopisů, skript můžete ověřit v on-line katalogu knih. Nemáme v katalogu knihu, kterou potřebujete? Napište nám e-mail. Uložené bakalářské a diplomové práce je možné volně prohlížet, nelze je však zapůjčit.

Lokální technická knihovna ČVUT v Děčíně je pobočkou Městské knihovny Děčín. V provozu je od roku 1995, kdy bylo založeno detašované pracoviště ČVUT v Děčíně. Od března 2011 spolupořádá populárně-vědecké přednášky v rámci cyklu Úterky s vědou.

Kariérní poradna

Další službou, kterou pobočka knihovny studentům nabízí je kariérní poradna. Jejím cílem je:

  • zlepšit orientaci studentů a absolventů ČVUT na trhu práce
  • pomoct navázat vztahy mezi firmami a studenty z různých oborů
  • inspirovat studenty k dosažení úspěchu a spokojenosti v životě
  • pomoc znevýhodněným studentům v různých životních situacích

Technická knihovna V prostoru knihovny probíhá i kariérní poradenství

V případě zájmu stačí kontaktovat poradkyni a domluvit si termín schůzky.

Kariérní poradna funguje za podpory projektu "ZVÝŠENÍ KVALITY TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ PRO POTŘEBY TRHU PRÁCE V ÚSTECKÉM KRAJI"
číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010196.

Projekt je zaměřen na zpřístupnění a zkvalitnění vyššího technického vzdělání s cílem přispět k restrukturalizaci v Ústeckém kraji a je spolufinancován Evropskou unií.

Naposledy upraveno 15. března 2023