Aktuální

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Vznik Technických klubů v 17 městech Ústeckého kraje, činnost 6 odborných metodických skupin pro oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a pro předměty BI, CH a FY, podpora Centra virtuálního prototypování provozované UJEP v ÚnL a podpora spolupráce škol a firem.

H2AC4Schools - Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Číslo projektu: 100314336

Poskytnutí udržitelného vzdělávacího programu pro mládež a podpora přeshraniční spolupráce škol a univerzit.

Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Číslo projektu: 100251050

Návazný projekt na projekt č. 100171240, kde byl na české straně v prostorách ČVUT FD Pracoviště Děčín vybudován vozidlový simulátor.

Zvýšení kvality technického vzdělávní pro potřeby trhu práce v Ústeckém kraji

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010196

Projekt je zaměřen na zpřístupnění a zkvalitnění vyššího technického vzdělání s cílem přispět k restrukturalizaci v Ústeckém kraji

Smart City – Smart Region – Smart Community

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435

Hlavním partnerem projektu je UJEP Ústí nad Labem a hlavním cílem projektu je vyhodnotit potenciál pro aplikaci SMART přístupů do praxe v regionu ÚCHA (Ústecko-chomutovské aglomerace), vytvořit analytické a metodické podklady pro aplikaci SMART přístupů a formulovat doporučení pro aplikační sektor.

Ukončené

NIRIN – New Ideas for Using Railway Infrastructure

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Číslo projektu: EEL-0524-CZ-29.05.2019

Tento menší přeshraniční projekt navazuje na projekt NETUR. Zaměřuje se na nevyužívané železniční tratě, na našem území konkrétně trať č. 132, tzv. Kozí dráhu.

NETUR – New Ecologically Trafic(systems) for Urban Regions

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Číslo projektu: EEL-0331-CZ-16.11.2017

Tento přeshraniční projekt byl zaměřen na rozvoj cyklodopravy a její zapojení do celkového rozvoje města. Cílem projektu byla vzájemná výměna praktických zkušeností a prozkoumávání možností jejich adaptace v podmínkách města Děčín a Drážďany.

Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cíl 3 Číslo projektu: 100171240

Díky tomuto přeshraničnímu projektu vznikla na pracovišti Děčín ČVUT FD specializovaná Laboratoř pro simulaci a vizualizaci stejně jako na straně německé univerzity. Laboratoř byla vybavena specializovaným vysoce výkonným HW a SW pro simulace a vizualizace včetně 3D projekce, např. nová technologie a zařízení (FARO® Laser Scanner Focus3D) umožňuje 3D skenování a virtuální zpracování reálných objektů. Studentům je využití laboratoře a jejího vybavení k dispozici v rámci výuky mnoha specializovaných předmětů. Součástí projektu bylo i navázání dlouhodobé spolupráce při výuce příbuzných předmětů na obou univerzitách, byly organizovány mezinárodní dopravní školy, výměnné akce, exkurze a další setkání jednorázová i pravidelná setkání studentů i odborníků obou univerzit.

Naposledy upraveno 6. května 2022