Logo ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
pracoviště Děčín

Univerzita třetího věku

Nabídka pro seniory, kteří chtějí být aktivní.

V zimním semestru 2017/2018 budeme opět nabízet kurz „Vývoj elektrických drah“, který povede pražský odborník Doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.. Obsahem kurzu je nejen pohled do historie tohoto typu dopravy, ale seznámení i s nejnovějšími objevy a jejich praktickým využitím, ať jsou to vysokorychlostní železniční tratě, elektrická vozidla s mobilními zdroji energie nebo horské elektrické dráhy.

Další novinkou bude kurz „Politický systém České republiky“, v němž se posluchači seznámí s rozhodovacími procesy na celostátní úrovni, se vztahy mezi jednotlivými institucemi českého politického systému a především s praktickými aspekty tohoto uspořádání. Kurz povede Mgr. Daniel Šárovec, o jehož předchozí kurzy z oblasti politologie byl značný zájem.

S novými tématy přichází i další kurz PhDr. Stanislavy Holíkové „Muži a ženy- Sociologie genderu“. Příslušnost k mužskému nebo ženskému rodu patří mezi nejzákladnější identity člověka. Vliv příslušnosti k pohlaví je velmi markantní ve všech sférách lidského bytí, od dětských her po procesy na trhu práce, v politice nebo ve vzdělávání. Seznámení se s touto problematikou může účastníkům pomoci lépe se orientovat v současném světě plným sociálních změn, ale také může přispět k objektivnějšímu pohledu na vlastní rodinu.

Pokračuje také kurz „Letecká doprava kolem nás aneb nebojme se létání“ Ing. Heleny Chalupníčkové, který si již své zájemce našel a je velmi populární.

Děčínské pracoviště Fakulty dopravní ČVUT v Praze také opět otevírá kurz „Základy práce na počítači pro začátečníky“, který mohou navštěvovat zájemci, kteří skutečně neměli dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost s touto aktivitou. Jedinou podmínkou je, aby doma měli PC nebo notebook, aby mohli pravidelně cvičit nové dovednosti.

V nabídce budou také již zavedené kurzy „Základy práce s počítačem pro pokročilé“, „Anglický jazyk pro mírně pokročilé“ a „Německý jazyk pro mírně pokročilé“.

Kurzy U3V jsou určeny pro seniory se statusem důchodce, kteří nejsou ekonomicky aktivní, pro invalidní důchodce bez rozdílu věku a pro osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce).

Každému kurzu jsou věnovány 2 hodiny týdně. S konkrétními rozvrhy jednotlivých kurzů budou účastníci seznámeni před jejich zahájením. Poplatek za semestr a kurz činí 500 Kč. Zájemci se mohou začít hlásit ihned prostřednictvím uvedených kontaktů.

Kontaktní adresa

Fakulta dopravní ČVUT v Praze, pracoviště Děčín
Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín I

Kontaktní osoba

PhDr. Stanislava Holíková
Telefon: 224 358 407, 603 814 905
e-mail: holiksta@fd.cvut.cz