Kdo nemusí z kola ven?

Květnová přednáška z cyklu Úterky s vědou má název Kdo nemusí z kola ven? Ozáření ionizujícím zářením nás provází celý život. Během přednášky si povíme, kdy toho může být moc a jak se dozimetrie a radiační ochrana stará o to, aby lidé, kteří s ionizujícím zářením pracují nebo absolvují léčbu, byli před zdravotními následky ochráněni co nejlépe. Viděli jste někdy fantom miminka nebo si zkusili olověnou ochrannou vestu? Ne? Přijďte se podívat!

Leták přednášky Doprava v Děčíně