Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS)

Fakulta Dopravní je partnerem v inovativním projektu C-Roads, jehož cílem je ověření funkce inteligentních dopravních systémů na silnicích a železničních přejezdech v ČR. Implementací technologií přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou dochází např. k ochraně zdraví a osob, zvýšení plynulosti dopravy a snížení nehodovosti. Důsledně je tedy zvyšována bezpečnost silničního provozu.

Mezinárodní přesah projektu např. v harmonizaci zavádění C-ITS systémů v Evropě je jednou z mnoha přidaných hodnot pro aktivně zapojené studenty.

Více zde: ► https://c-roads.cz