Nové studium: Radioaktivita v životním prostředí.

Pro příští akademický rok je na ČVUT v Děčíně v nabídce zcela nové studium Radioaktivita v životním prostředí, které je specializací studijního programu Jaderné inženýrství. Praktická část studia se zabývá především měřením ionizujícího záření v laboratoři i v terénu a následných zpracováním dat. S tím souvisí prohloubení dovedností v oblasti IT a automatizace, ale i základy počítačové fyziky (výpočty, simulace, neuronové sítě, strojové učení). Studenti mohou získat mezinárodní zkušenosti, první odborné kontakty a upevnit jazykové znalosti díky unikátní spolupráci s Technische Universität Dresden. Podávat přihlášky můžete do 30. 4 .2021, detaily o studiu a přijímacím řízení.