Nový studijní program zaměřený na informatiku

Pro příští akademický rok je na ČVUT v Děčíně v nabídce nový studijní program Aplikace informatiky v přírodních vědách. Nahrazuje původní obor Aplikace softwarového inženýrství (ASI), kterému v roce 2020 skončila akreditace. Nově akreditovaný program má kromě jiného názvu i modernizovaný studijní plán, který však v mnohém vychází z původního ASI. Studentí, kteří již obor ASI studují, ho samozřejmě podle plánu mohou dokončit. Nové přihlášky už lze ale podávat pouze do nového programu. Bližší informace a možnosti přihlášení najdete na samostatné stránce programu.