Proč nám hoří lesy?

Pravidelný cyklus přednášek Úterky s vědou uvede poslední letošní přednášku. A téma má více než zajímavé. Profesor Michal Hejcman připravil přednášku "Oheň, dobrý sluha, ale špatný pán aneb proč námhoří lesy?" Cílem přednášky bude diskutovat problematiku požárů vegetace z hlediska pozitiv a negativ pro lidskou společnost a zasadit požár v Českém Švýcarsku z roku 2022 do širších ekologických, geografických a historických souvislostí. Více informací najdete na samotném webu Úterků s vědou!

Leták přednášky