Výsadba stromů

Před koncem roku proběhla před naší budovou v ulici Pohraniční výsadba stromů. Šlo o další etapu úpravy zeleně v okolí budovy, kterou jsme zahájili v roce 2019. Výsadba stromů byla podpořena Státním fondem životního prostředí České republiky. Více o projektu se můžete dočíst na webu sazimebudoucnost.cz. Do výsadby se zapojili studenti i zaměstnanci ČVUT. Již v létě studenti Fakulty dopravní využili praktického cvičení a provedli vytyčení míst pro sadbu. Na podzim pak studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské spolu se zaměstnanci vysadili celkem 25 stromů (16 lip a 9 okrasných jabloní) podle připraveného projektu. SFZP

ideová studie ČVUT Vytyčení - studenti FD Realizace - studenti FJFI Realizace - studenti a zaměstnanci FJFI Realizace - studenti a zaměstnanci FJFI Po realizaci - záběr z dronu směrem do Pohraniční ulice Po realizaci - pohled na alej od zadního vchodu