Přednášky pro střední školy

Objednat přednášku

Helena Hauzírková
propagace

Chcete obohatit výuku o něco nového, povzbudit studenty a zpestřit jim výuku? Potřebujete program pro nematuritní ročníky v době maturit?

Nabízíme populárně laděné přednášky pro středoškoláky přímo ve Vaší škole. Pokud Vás některé z nabízených témat zaujme a myslíte si, že by bylo pro Vaše studenty zajímavé a přínosné, neváhejte se na nás obrátit. Základní formát přednášky je nastaven na délku vyučovací hodiny, ale není problém po domluvě přednášku zkrátit nebo naopak prodloužit.

Přehled přednášek:

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc., katedra softwarového inženýrství, FJFI
Stručné zamyšlení nad historií počítačů a nástrojů pro mechanizaci počítání a myšlení vůbec a jejich vlivem člověka.

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc., katedra softwarového inženýrství, FJFI
Evropská částicová laboratoř CERN by nemohla existovat bez podpory výpočetní techniky. Na příkladu experimentu COMPASS si ukážeme, kde všude se počítače uplatňují a co z toho programovala naše skupina.

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc., katedra softwarového inženýrství, FJFI
Historie fotografie je i historií manipulované fotografie. Jak k tomu přispěly digitální technologie?

RNDr. Petr Kubera, Ph.D., katedra softwarového inženýrství, FJFI
Krátké zamyšlení nad tím, že i při programování je dobré znát základy matematiky. Přednáška nepředpokládá nutnou znalost základů programování, předpokládá však chuť přemýšlet. Pro studenty zaměřené na programování, je možné přidat náročnější partie.

Mgr. Dana Majerová, Ph.D, katedra softwarového inženýrství, FJFI
Jedná se o jednoduché programování (cyklus + if) pomocí Matlabu.

katedra dozimetrie, FJFI
Přednáška informuje o radioaktivitě kolem nás, jaké úrovně dosahuje, jak ji můžeme změřit, kde všude se s radioaktivními prvky ve svém okolí i v lidském těle můžeme setkat.

katedra dozimetrie, FJFI
Přednáška informuje o zdrojích ionizujícího záření, se kterými se v našem životě běžně setkáváme, neboť pocházejí z geologického prostředí, stavebního materiálu, vody a podobně. Formou srovnání úrovně ozáření pak vysvětluje, jak důležitou roli z hlediska radiační ochrany tyto jednotlivé zdroje v našem životě hrají.

katedra dozimetrie, FJFI
Přednáška poukazuje na to, v čem je seriál věrný skutečnosti a kde scenárista s režisérem dali prostor umělecké licenci.

katedra dozimetrie, FJFI
Přednáška se zabývá základní charakteristikou ionizujícího záření, jak ho známe dnes a podává ucelený přehled o jeho bezpečném využívání v různých oborech lidské činnosti.

katedra dozimetrie, FJFI
Metody založené na radioaktivitě a ionizujícím záření dnes pomáhají ve výzkumu historických památek víc, než kdy předtím. Popíšeme vám principy těch nejdůležitějších.

Ing. Ondřej Smíšek, FD
Nejen automobily jsou "elektromobilita", stručné seznámení i s ostatními dopravními prostředky a jejich možnostmi. Základní prvky elektromobilu, které jej odlišují od konvenčního automobilu. Trocha historie je postupně vystřídána jasnými fakty aktuální nabídky elektromobilů. V závěru se přednáška nevyhne problematice zdrojů energie, např. vodíku.

Ing. Martin Scháno, FD
Vadí vám množství času, které strávíte za volantem? Bojíte se v autě dopravní nehody? Líbí se vám představa nevozit děti do školy, ale jen je posadit do auta? Science fiction se rychle stává realitou a s tím přicházejí zásadní změny v našich životech. Jaké důsledky bude takto převratná technologie mít, a jsme na ni připraveni? Tyto a mnoho dalších odpovědí poskytuje přednáška o autonomních vozidlech.

Naposledy upraveno 15. března 2023