Univerzita třetího věku

Kontakt

PhDr. Stanislava Holíková
oraganizace U3V
Fakulta dopravní ČVUT

Kurzy U3V jsou určeny pro seniory se statusem důchodce, kteří nejsou ekonomicky aktivní, a je jim 60 let a více. Každému kurzu jsou věnovány 2 vyučovací hodiny týdně. S konkrétními rozvrhy jednotlivých kurzů budou účastníci seznámeni před jejich zahájením. Poplatek za semestr a kurz činí 700 Kč. Zájemci se mohou začít hlásit ihned prostřednictvím uvedených kontaktů a nově i on-line na portálu celoživotního vzdělávání ČVUT.

Nabídka dalšího vzdělávání lidí v postproduktivním věku je zaměřena na rozšiřování znalostí i možnost seberealizace v oblasti společenských a přírodních oborů, kultury, vědy a techniky. Ke studiu na univerzitě třetího věku se mohou přihlásit lidé, kteří nikdy vysokou školu nestudovali, i absolventi, kteří chtějí pokračovat v dalším rozvoji.

Podstatou univerzity třetího věku je:

  • přihlásit se může každý (přednost mají ti, kterým byl přiznán nárok na starobní důchod)
  • platí se zápisné (řádově stovky korun za semestr)
  • požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání (v některých případech stačí základní škola)
  • absolvent nezíská klasický akademický titul, ale osvědčení o absolvování konkrétního kurzu

Univerzita třetího věku má také výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky.

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“
— Henry Ford americký průmyslník 1863 - 1947

Nabídka pro seniory, kteří chtějí být aktivní.

Informace pro letní semestr 2023/2024
V letním semestru, který probíhá od 19. 2. 2024, nabízíme následující kurzy.

Nový a velmi zajímavý kurz Děčínské příběhy, který připravil významný historik PhDr. František Šuman a který se zabývá vybranými kapitolami z dějin našeho města od počátků až do roku 1945.

Kurz Historie a architektura Děčínska I vede odbornice na památky Mgr. Alena Sellnerová. Jeho součástí jsou nejen přednášky, ale také prohlídky historických lokalit a budov. Hlásit se mohou i ti, kteří již předchozí kurz navštěvovali, protože každý kurz má specifický obsah a objevují se v něm nové poznatky.

Pražský odborník doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc. připravil kurz Hybridní kolejové dráhy, který je zaměřen na vývoj a realizaci tohoto systému a přináší i zkušenosti s tímto systémem ze zahraničí.

Děčínské pracoviště Fakulty dopravní ČVUT v Praze také opět otevírá kurz Základy práce s PC pro začátečníky, který mohou navštěvovat zájemci, kteří skutečně neměli dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost s touto aktivitou. Jedinou podmínkou je, aby doma měli PC nebo notebook, aby mohli pravidelně cvičit nové dovednosti.
V nabídce budou také již zavedené kurzy Základy práce s PC pro pokročilé, lektorka Jitka Mašková, Angličtina pro mírně pokročilé, který vede Mgr. Vlasta Nádvorníková a Ing. Miluše Kvízová a Němčina pro mírně pokročilé pod vedením Mgr. Kateřiny Krýslové Minden.

Přehled kurzů

Naposledy upraveno 6. února 2024