Univerzita třetího věku

Kontakt

PhDr. Stanislava Holíková
oraganizace U3V
Fakulta dopravní ČVUT

Nabídka dalšího vzdělávání lidí v postproduktivním věku je zaměřena na rozšiřování znalostí i možnost seberealizace v oblasti společenských a přírodních oborů, kultury, vědy a techniky. Ke studiu na univerzitě třetího věku se mohou přihlásit lidé, kteří nikdy vysokou školu nestudovali, i absolventi, kteří chtějí pokračovat v dalším rozvoji.

Podstatou univerzity třetího věku je:

 • přihlásit se může každý (přednost mají ti, kterým byl přiznán nárok na starobní důchod)
 • platí se zápisné (řádově stovky korun za semestr)
 • požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání (v některých případech stačí základní škola)
 • absolvent nezíská klasický akademický titul, ale osvědčení o absolvování konkrétního kurzu

Univerzita třetího věku má také výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky.

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“
— Henry Ford americký průmyslník 1863 - 1947

Nabídka pro seniory, kteří chtějí být aktivní.

Informace pro zimní semestr 2022/2023
Zimní semestr začíná od 26. září 2022 , rozvrh U3V je zveřejněn zpravidla 14 dní před zahájením semestru.

Pro zimní semestr akademického roku 2022/2023 nabízíme zcela nový velmi zajímavý kurz „Thunové na Děčínsku“, který povede autorka již několika knih o Děčíně a jeho okolí, známá historička a archivářka Mgr. Hana Slavíčková. Tento kurz je věnován šlechtickému rodu Thunů, kteří sídlili nejen na Děčínském zámku, ale ovlivňovali významně i vývoj zdejšího regionu, ale také měli vliv na historii českých zemí a reformy rakouského císařství. Na závěr kurzu se dostaneme do současnosti a zjistíme, co nás s Thuny pojí dodnes.

Pro zájemce o historii opět nabízíme kurz „Historie a architektura Děčínska I“, který vede odbornice na památky Mgr. Alena Sellnerová. Cílem kurzu je nejen seznámit účastníky s historií Děčínska od raného středověku po 20. století (tj. měst Děčína, České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí, Jílového a dalších), ale zaměřit se i na dochované vrchnostenské i poddanské stavby (včetně tzv. lidové architektury) a objekty 1. poloviny 20. století, které region utvářejí a definují. Součástí kurzu jsou i exkurze zaměřené na významné historické objekty. Jednotlivé části kurzu se týkají samostatných období, takže zájemci mohou začít navštěvovat postupně první, druhou a třetí část.

Pro milovníky techniky nabízíme nový kurz doc. Ing. Jaroslava Opavy, CSc. „Horské dráhy II". Obsahem jsou nečekané pohledy a informace o horských drahách po celém světě.

Dalšími kurzy jsou kurzy jazykové „Angličtina pro mírně pokročilé“ pod vedením Mgr. Vlasty Nádvorníkové a Ing. Miluše Kvízové a „Němčina pro mírně pokročilé“, který povede Mgr. Kateřina Krýslová Minden. Tyto kurzy jsou rozděleny na skupiny podle pokročilosti účastníků a jsou součástí Univerzity třetího věku v Děčíně od samého počátku, stejně jako kurzy počítačové gramotnosti „Základy práce s PC“ a „Základy práce s PC pro pokročilé“, které vede Jitka Mašková. Kurz „Základy práce s PC“ mohou navštěvovat zájemci, kteří skutečně neměli dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost s touto aktivitou. Jedinou podmínkou je, aby doma měli PC nebo notebook, aby mohli pravidelně cvičit své nové dovednosti.

Kurzy U3V jsou určeny pro seniory se statusem důchodce, kteří nejsou ekonomicky aktivní, a je jim 60 let a více. Každému kurzu jsou věnovány 2 hodiny týdně. S konkrétními rozvrhy jednotlivých kurzů budou účastníci seznámeni před jejich zahájením. Poplatek za semestr a kurz činí 500 Kč. Zájemci se mohou začít hlásit ihned prostřednictvím uvedených kontaktů.

Přehled kurzů

 • Thunové na Děčínsku - Mgr. Hana Slavíčková
 • Historie a architektura Děčínska - I - Mgr. Alena Sellnerová
 • Horské dráhy II - doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.
 • Základy práce s PC - Jitka Mašková
 • Základy práce s PC pro pokročilé - Jitka Mašková
 • Anglický jazyk pro mírně pokročilé - Mgr. Vlasta Nádvorníková a Ing. Miluše Kvízová
 • Německý jazyk pro mírně pokročilé - Mgr. Kateřina Krýslová Minden
Naposledy upraveno 13. září 2022