Nestihli jste den otevřených dveří? Nevadí, na naše studium se můžete podívat on-line zde nebo na našem YouTube kanálu.

O fakultě

Máte dotazy?

Dana Landovská
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je jednou z osmi fakult ČVUT v Praze. Na pracovišti v Děčíně působí dlouhodobě Katedra softwarového inženýrství, která zde zajišťuje výuku bakalářského stupně programu Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV).

Od akademického roku 2021/2022 je připraveno také úplně nové studium Radioaktivita v životním prostředí (RŽP). Výuku této nově akreditované specializace bude zajišťovat Katedra dozimetrie a ionizujícího záření.

Přijímací řízení

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2022 - 2023. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení.

Naposledy upraveno 2. února 2022