Aplikace informatiky v přírodních vědách

Máte dotazy?

Dana Landovská
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Studijní plány

Nově akreditovaný program. Od akademického roku 2021/2022 nahrazuje původní obor Aplikace softwarového inženýrství
Studium programu Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV) je založeno na propojení informatiky, klasických a moderních partií matematiky a ekonomie a vede absolventy k použití informačních technologií v přírodovědné, ekonomické a inženýrské praxi s použitím výpočetní techniky.
Pro akademický rok 2021/2022 bez přijímacích zkoušek

Co z vás bude?

Znalosti: Absolvent získá vědomosti základních informatických, matematických a fyzikálních disciplín, které jsou v závislosti na jeho užší orientaci prohloubeny v oblasti matematické informatiky, softwarových projektů, ekonomie a jazykové přípravy. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru.

Dovednosti: Navrhování, analýza, práce na softwarových projektech, zvládnutí prostředků výpočetní techniky a problematiky počítačových sítí. S ohledem na konkrétní zaměření studia dále získá absolvent hlubší dovednosti v oblasti matematické a aplikované informatiky, ekonomie a použití odborného anglického jazyka.

Kompetence: Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu, bankovnictví a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi pracovat s moderními informačními technologiemi. Mohou pracovat např. jako členové vývojových a testovacích týmů, systémoví operátoři, analytici a to především na vedoucích postech.

kód oboru: B0588A140002

bakalářský program má přímé navazující magisterské studium v Praze

Ukázka kódu

Pro koho je obor určen?

Studijní obor AIPV je určen pro maturanty se zájmem o informační technologie. Nejčastějšími uchazeči jsou absolventi středních průmyslových škol a gymnázií, ale i obchodních akademií. Znalost programování není nutná, ale je samozřejmě výhodou.

Praxe nebo věda?

Už během studia mohou naši studenti působit buď v praxi nebo výzkumu. Za tímto účelem fakulta spolupracuje s řadou vývojářů, jako je například děčínská pobočka firmy Autodesk, kde mohou studenti působit jako stážisté. Díky zapojení do experimentů v mezinárodní laboratoři CERN mají příležitost účastnit se výzkumu i přímo ve Švýcarsku.

Co o nás říkají...

... zaměstnavatelé

"... v současné době máme otevřené výběrové řízení ve Skupině ČEZ na pozici "Správce báze SAP" ve společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Pozice je vhodná i pro absolventy. V minulosti se nám podařilo u Vás najít na tuto pozici šikovného studenta a rádi bychom upřednostnili místo výkonu práce v našem regionu v Děčíně. Chtěla bych proto požádat o spolupráci ČVUT v Děčíně, předně katedru softwarového inženýrství..."

personálního oddělení ČEZ

... studenti

Pracoviště ČVUT v Děčíně je profesionální vysoká škola s příjemnou rodinnou atmosférou. Nabízí spoustu možností osobního růstu a nabývání nových znalostí. Návštěva CERN byla jednou z úžasných zkušeností, které mi tato škola nabídla. Mezi další patří nezapomenutelné lyžařské zájezdy, které skvěle utužují vztahy mezi studenty a kantory. Rozhodně bych volbu této školy nezměnil.

Martin Švamberg

Naposledy upraveno 8. února 2022