O projektu

H2AC4Schools - Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem

Číslo projektu: 100314336

Projekt probíhá od listopadu 2017 - doposud.

H2AC4Schools je zkratka, kde H2 znamená "vodík", AC je "Automotive Challenge" a 4Schools je anglický akronym "Pro školy" . Jde o přeshraniční spolupráci mezi českými a saskými školami s cílem zapojit lektory a žáky do efektivní komunikace, informovanosti a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů energie a příslušných technologií. Vznikají nové výukové podklady pro samostudium či online výuku. Jednou z klíčových aktivit projektu je společná účast studentů na závodech s modely aut s vodíkovým zdrojem energie – palivovým článkem, kde prakticky zkouší, resp. závodí a následně vylepšují své modely, které dostali k dispozici. Každý ročník závodů se vyhodnocuje a studenti tak mají data a zkušenosti pro úpravu svých modelů a zároveň významně zvyšují své technické dovednosti.

Další informace najdete na samostatném webu projektu H2AC4Schools.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Závod ve sportovní hale

Logo Fondu SNCZ Logo EU Fondu pro regionální rozvoj

Naposledy upraveno 7. dubna 2021