O projektu

Zvýšení kvality technického vzdělání pro potřeby trhu práce

reg. číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0.18_058/0010196

Projekt je zaměřen na zpřístupnění a zkvalitnění vyššího technického vzdělání s cílem přispět k restrukturalizaci v Ústeckém regionu. Cílovými skupinami jsou studenti SŠ (aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu studentů o vyšší vzdělání), studenti VŠ (nový studijní program, zpřístupnění studia a podpora udržitelnosti ve studiu), absolventi VŠ (snaha nalézt uplatnění pro absolventy v Ústeckém a Karlovarském kraji) a pedagogičtí pracovníci (zvyšování moderních pedagogických dovedností).

Projekt je financován ze Strukturálních a investičních fondů Evropské unie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Naposledy upraveno 10. listopadu 2021