O projektu

NETUR – New Ecologically Trafic(systems) for Urban Regions

Číslo projektu: EEL-0331-CZ-16.11.2017

Projekt probíhal 1. 1. - 31. 12. 2018.

Tento přeshraniční projekt je zaměřen na rozvoj cyklodopravy a její zapojení do celkového rozvoje města. Cílem projektu je vzájemná výměna praktických zkušeností a prozkoumávání možností jejich adaptace v podmínkách města Děčín a Drážďany. Workshopy se proběhnou v obou městech, je naplánováno setkání se zástupci městských samospráv, zájmových skupin, odborníků i studentů.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
workshop_NETUR

EU_EFRR_logo SNCZ_logo EL_logo

Naposledy upraveno 10. března 2018