Budova ČVUT

RECEPCE
Správa budovy

Bc. Josef Drobný
správce

Budova slouží od roku 1995 jako detašované pracoviště ČVUT v Praze. Působí zde dvě univerzitní fakulty - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) a Fakulta dopravní (FD). Nevyužité volné nebytové prostory jsou nabízeny k pronájmu.

Vjezd na parkoviště je umožněn pouze džitelům karty ČVUT. Kartu je možné vydat pouze zaměstnancům nebo nájemníkům.

Jako bezbariérový vstup slouží boční vchod ze Zámeckého náměstí nebo zadní vchod ze dvora objektu. Dvůr je přístupný z ulice Fügnerova a jsou v něm vyhrazená stání pro invalidy.

Naposledy upraveno 15. března 2023