Nestihli jste den otevřených dveří? Nevadí, na naše studium se můžete podívat on-line zde nebo na našem YouTube kanálu.

Fakulta dopravní - pracoviště Děčín

Máte dotazy?

Georg Černěcký
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Pracoviště Děčín zajišťuje v souladu s platnou akreditací studium bakalářského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích, a to v oborech/specializacích "Dopravní systémy a technika (DOS)" ve studiu prezenčním a "Logistika a řízení dopravních procesů (LOG)" v prezenčním i kombinovaném studiu. Dále je na pracovišti Děčín možné studovat navazující magisterský program "Logistika a řízení dopravních procesů (LA)" v kombinovaném studiu.

Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání a U3V, řešení externích projektů, grantů a doplňkové činnosti. Spolupracuje s řadou odborníků významných severočeských podniků a organizací a zajišťuje specializované kurzy včetně rekvalifikačních.

Přijímací řízení

Fakulta dopravní ČVUT v Praze vyhlásila mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro akademický rok 2022 - 2023. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Přihlášky přijímáme od 1.5. do 28. 8. 2022. V bakalářském studiu se můžete přihlašovat do prezenční – denní formy studia (společná část studia s následnou možností volby mezi DOS a LOG v 2. ročníku) nebo do kombinované – dálkové formy studia (LOG hned od 1. ročníku). V navazujícím magisterském studiu se můžete přihlašovat do kombinované – dálkové formy studia programu LA.

Přihlášky můžete vyplnit elektronicky na prihlaska.cvut.cz, po založení přihlášky lze hned pomocí internetové platby kartou zaplatit administrativní poplatek ve výši 850 Kč. Ten lze zaplatit i bezhotovostním převodem na účet.

Povinnost uhrazení administrativního poplatku se vztahuje i na uchazeče o studium, kteří jsou občany Ukrajiny. Pokud bude uchazeč o studium zapsán ke studiu pro akademický rok 2022/2023 a prokáže, že je držitelem speciálního víza za účelem dočasné ochrany, či víza za účelem strpění, bude mu poplatek vrácen.

V bakalářském studijním programu budou bez přijímacích zkoušek přijati všichni uchazeči o studium v Děčíně, kteří včas splní základní podmínky pro přijetí, pro uchazeče navazujícího magisterského studia platí kromě splnění základních podmínek pro přijetí podmínka úspěšného splnění písemné přijímací zkoušky (kromě studentů nebo absolventů stud. programu B3710, kteří dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia ke dni 13. 4. 2022 svého aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90).

Aktuální informace k přijímacímu řízení, platební údaje apod. si vždy ověřujte na samostatné stránce webu fakulty dopravní věnované přímo přijímacímu řízení. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.

Vyhlášení mimořádného termínu v pdf

Naposledy upraveno 28. dubna 2022