Den otevřených dveří se tento rok koná 6. 10. 2022 od 9 do 15 hodin.

Fakulta dopravní - pracoviště Děčín

Máte dotazy?

Georg Černěcký
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Pracoviště Děčín zajišťuje v souladu s platnou akreditací studium bakalářského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích, a to v oborech/specializacích "Dopravní systémy a technika (DOS)" ve studiu prezenčním a "Logistika a řízení dopravních procesů (LOG)" v prezenčním i kombinovaném studiu. Dále je na pracovišti Děčín možné studovat navazující magisterský program "Logistika a řízení dopravních procesů (LA)" v kombinovaném studiu.

Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání a U3V, řešení externích projektů, grantů a doplňkové činnosti. Spolupracuje s řadou odborníků významných severočeských podniků a organizací a zajišťuje specializované kurzy včetně rekvalifikačních.

Přijímací řízení

Fakulta dopravní ČVUT v Praze vyhlásila mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Děčíně pro akademický rok 2023 - 2024. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Přihlášky přijímáme do 27. 8. 2023. V bakalářském studiu se můžete přihlašovat do prezenční – denní formy studia (společná část studia s následnou možností volby mezi specializacemi Dopravní systému a technika (DOS) a Logistika a řízení dopravních procesů(LOG v 2. ročníku) nebo do kombinované – dálkové formy studia (pouze specializace Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) hned od 1. ročníku). V navazujícím magisterském studiu se můžete přihlašovat do kombinované – dálkové formy studia programu LA.

Přihlášku můžete vyplnit elektronicky na prihlaska.cvut.cz, po založení přihlášky lze hned pomocí internetové platby kartou zaplatit administrativní poplatek ve výši 850 Kč (tento způsob platby je preferován kvůli rychlejšímu vyřízení přihlášky). Poplatek lze zaplatit i bezhotovostním převodem na účet.

V bakalářském studijním programu budou bez přijímacích zkoušek přijati všichni uchazeči o studium v Děčíně, kteří včas splní základní podmínky pro přijetí. Pro uchazeče navazujícího magisterského studia platí kromě splnění základních podmínek pro přijetí podmínka úspěšného splnění písemné přijímací zkoušky. Podrobnější informace jsou uvedeny v Podmínkách přijímacího řízení.

Aktuální informace k přijímacímu řízení, platební údaje apod. si vždy ověřujte na samostatné stránce webu Fakulty dopravní věnované přímo přijímacímu řízení. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.

Podmínky přijímacího řízení

Naposledy upraveno 26. září 2023