Přihlášky do 31. 3. 2024
Nově otevíráme navazující magisterský program DS

Fakulta dopravní - pracoviště Děčín

Máte dotazy?

Monika Švandová
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Pracoviště Děčín zajišťuje v souladu s platnou akreditací studium bakalářského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích ve specializaci "Dopravní systémy a technika (DOS)" v prezenčním studiu. Nově je na pracovišti Děčín možné studovat navazující magisterský program "Dopravní systémy a technika (DS)" v prezenčním studiu.

Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání a U3V, řešení externích projektů, grantů a doplňkové činnosti. Spolupracuje s řadou odborníků významných severočeských podniků a organizací a zajišťuje specializované kurzy.

Přijímací řízení

Fakulta dopravní ČVUT v Praze vyhlásila termín přijímacího řízení do studia v Děčíně pro akademický rok 2024 - 2025. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Přihlášky přijímáme do 31. 3. 2024. V bakalářském studiu se můžete přihlašovat do prezenční – denní formy studia (společná část studia s následnou možností volby mezi specializacemi Dopravní systému a technika (DOS). V navazujícím magisterském studiu se můžete přihlašovat prezenční – denní formy studia programu Dopravní systémy a technika (DS).

Přihlášku můžete vyplnit elektronicky na prihlaska.cvut.cz, po založení přihlášky lze hned pomocí internetové platby kartou zaplatit administrativní poplatek ve výši 900 Kč (tento způsob platby je preferován kvůli rychlejšímu vyřízení přihlášky). Poplatek lze zaplatit i bezhotovostním převodem na účet.

V bakalářském studijním programu budou bez přijímacích zkoušek přijati všichni uchazeči o studium v Děčíně, kteří včas splní základní podmínky pro přijetí. Pro uchazeče navazujícího magisterského studia platí kromě splnění základních podmínek pro přijetí podmínka úspěšného splnění písemné přijímací zkoušky. Podrobnější informace jsou uvedeny v Podmínkách přijímacího řízení.

Aktuální informace k přijímacímu řízení, platební údaje apod. si vždy ověřujte na samostatné stránce webu Fakulty dopravní věnované přímo přijímacímu řízení. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.

Podmínky přijímacího řízení

Naposledy upraveno 7. února 2024