Vozidlový simulátor

Tvorba virtuálního prostředí pro dopravní simulace

Studenti se u nás mohou naučit jak v celosvětově využívaném softwaru Blender vytvářet 3D modely optimalizované pro dopravní simulace včetně pokročilých technik jako práce s texturami, shadery apod.

P%C5%99%C3%ADloha%201 P%C5%99%C3%ADloha%202

Současně s tím se naučíte využívat fotogrammetrii pro modelování obtížnějších objektů a jejich následné zpracování do podoby použitelné v real-time dopravních simulacích. Součástí je práce s mesh strukturou prostředí, její zjednodušování, nahrazování nízkopolygonovými manuálně vytvořenými objekty, práci s texturou a řada dalších úprav pro dosažení požadovaného efektu.

P%C5%99%C3%ADloha%203 P%C5%99%C3%ADloha%204

Nejpřesnější sken skutečného prostoru získáme z laserových 3D skenerů. Ty generují mračno bodů, které je ale nutné rozsáhle zpracovat. To zahrnuje odstranění šumu, odstranění nežádoucích objektů (v našem případě například zeleň, automobily, …) a další postupy vedoucí k vytvoření komplexní a realisticky vypadající scény.

P%C5%99%C3%ADloha%206 P%C5%99%C3%ADloha%205

V neposlední řadě se dozvíte, jak pracovat s veřejně dostupnými mapovými podklady pro vytvoření realisticky vypadajícího terénu, kde je nutné terén modelovat a kde je možné ho obejít jednoduššími nástroji pro dosažení srovnatelného efektu.

P%C5%99%C3%ADloha%208 P%C5%99%C3%ADloha%207

S vytvořeným modelem můžeme začít pracovat na dynamických objektech od chodců, cyklistů či vozidel až po simulaci prvků jako vozidel integrovaného záchranného systému nebo dopravních konfliktů. A poté je čas sednout do vozidlového simulátoru Děčínského pracoviště ČVUT FD.

Interaktivní vozidlový simulátor

Mluvíme o funkčním simulátoru řízení vozidla, zahrnující aplikace řízení podvozku, hnacího ústrojí, ADAS/AD systémů, rozhraní člověk - stroj a ergonomie. Při samotné jízdě v imerzivní simulaci sbíráme a vyhodnocujeme data, potřebná jak pro zkvalitnění vývoje vozidlových systémů, tak pro objektivní zhodnocení interakcí člověka v testovací smyčce. Na obrázku vpravo můžete vidět popisovaný hardware tvořený kabinou vozu Škoda Fabia, která je umístěna na plošině s šesti elektromotory tzv. hexapod, disponujícími nízkou latencí ve všech směrech. Virtuální realita pro simulace je vykreslována čtyřmi velkoplošnými 98” obrazovky zajištujícími 360° pozorovatelné pokrytí kolem řidiče.

P%C5%99%C3%ADloha%209 P%C5%99%C3%ADloha%2010

S postupnou digitalizací nejenom v odvětví automotive máme v ruce nástroj pro současné a budoucí testování nebo ověřování např. již zmíněných návrhů moderních vozidlových systémů. Pro maximální požitek z jízdy virtuálním prostředím neustále vyvíjíme synergické hardwarové a především softwarové řešení na míru. Příkladem může být aktuálně vyvíjená virtuální realita s použitím herního enginu Unity.

P%C5%99%C3%ADloha%2011 P%C5%99%C3%ADloha%2012 P%C5%99%C3%ADloha%2013

Aktuálně běžící projekty a požadavky od firem pak udávají směr dalšímu vývoji a udržují technologii živou/aktuální. Jedním ze zásadních projektů je vznik kvalitního digitálního modelu pro simulace v oblasti mobility, v našem případě tzv. U Smart Zone v Ústí n/L, sloužící jako testovací polygon v intravilánu.

Naposledy upraveno 10. října 2022