O projektu

NIRIN – New Ideas for Using Railway Infrastructure

Číslo projektu: EEL-0524-CZ-29.05.2019

Projekt probíhal 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021.

Tento menší přeshraniční projekt navazuje na projekt NETUR. Zaměřuje se na nevyužívané železniční tratě, na našem území konkrétně trať č. 132, tzv. Kozí dráhu. Během workshopů se společným tématem Konverze nevyužívaných železničních tratí se opět setkávají specialisté a zástupci oborů a samospráv, kterých se toto téma týká, na straně české i německé. Cílem je výměna zkušeností, konzultace, zaměření tratě č. 132 a výhledově propojení s již fungující strukturou. Partnerem je na německé straně Entwicklungsforum Dresden. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Prezentace z 1. workshopu uvádějící základní téma celého projektu (pdf).

NIRIN_workshop

EU_EFRR_logo SNCZ_logo EL_logo

Naposledy upraveno 9. května 2022